Porady jak wybrać OSk i zadbać o swoje prawa.

Tutaj możecie zamieszczać opinie dotyczące kursów na prawo jazdy

Moderatorzy: ella, klebek

Porady jak wybrać OSk i zadbać o swoje prawa.

Postprzez ella » sobota 29 października 2005, 13:13

Pomyslałam, że każdy powinien znać swoje prawa. Dlatego zamieszczam cały artykuł, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Poniższe porady pomogą kandydatom na kierowców wybrać odpowiedni ośrodek szkolenia, zadbać o swoje prawa i pomyślnie przejść przez egzamin

Kandydaci na start
Prawo jazdy może dostać osoba, która spełnia kilka warunków:

> osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
> uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
> odbyła stosowne szkolenie i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla danej kategorii.
Szkolenie na najpopularniejszą z kategorii praw jazdy - B (samochód osobowy) można rozpocząć najwcześniej na trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Wówczas jednak potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Przyszły kierowca musi także pozytywnieprzejść badania lekarskie, które mają wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Takie badania można zrobić przed zgłoszeniem się do wybranego ośrodka lub skorzystać w tym względzie z jego oferty (wiele ośrodków proponuje takie badania). Jeśli zdecydujemy się na pierwsze rozwiązanie, musimy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie będzie ważne tylko wówczas, gdy wystawi je uprawniony do tego lekarz (spełniający dodatkowe wymagania). W trakcie badania lekarz ocenia u kandydata ogólny stan zdrowia, a w szczególności układ krążenia, oddechowy, nerwowy, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

Przy wyborze OSK najlepiej zajrzeć na stronę WORD i sprawdzić zdawalność, to jest najlepszy sposób sprawdzenia skuteczności szkolenia.

Uczestnik kursu ma prawo wyboru instruktora. może zasięgnąć opinii i przy przydzielaniu do instruktora powiedzieć: chcę jeździć z pan X lub Y, albo nie chcę jeździć z panem Z.

Kursant ma prawo do zmiany instruktora. Na pierwszych jazdach uczestnik kursu powinien bacznie przyjrzeć się instruktorowi i zdecydować czy ten mu odpowiada, jeżeli nie zgłosić chęć zmiany u właściciela OSK, nie musi informować o tym samego instruktora. Im zmiana nastąpi wcześniej tym lepiej dla uczącego się, ponieważ ten następny musi zrobić "remanent" - zorientować się na jakim etapie jest uczący się, aby dostosować się do faktycznego stanu rzeczy.
Ostatnio zmieniony piątek 11 stycznia 2008, 17:05 przez ella, łącznie zmieniany 3 razy
Avatar użytkownika
ella
Moderator
 
Posty: 7793
Dołączył(a): poniedziałek 24 listopada 2003, 12:14
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez ella » sobota 29 października 2005, 13:16

Walczyć o swoje
Kiedy już wybierzemy ośrodek i trafimy na pierwsze zajęcia, warto upomnieć się o kartę przeprowadzonych zajęć (teraz pojawia się jej nowy wzór, jest bardziej szczegółowa). Kursant powinien pamiętać, żeby odnotować w niej każde zajęcia, dokładnie podając godzinę ich rozpoczęcia i zakończenia.

Zaczynamy od zajęć teoretycznych. Te zaplanowano na 30 godzin lekcyjnych. Absolwent kursu musi wykazać się wiedzą w wielu dziedzinach - od reguł postępowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, przez zasady zachowania bezpiecznych odległości, wpływ alkoholu na podejmowane decyzje i czas reakcji, aż po zagrożenia związane z brakiem doświadczenia innych uczestników ruchu. Nieobce powinny być mu także zagadnienia dotyczące ograniczenia prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.

Sprawdź instruktora
Instruktor w trakcie szkolenia musi mieć przy sobie legitymację i okazać ją na nasze żądanie. Kto może wykonywać to zajęcie? Osoba, która spełnia następujące warunki: ma co najmniej średnie wykształcenie; co najmniej od trzech lat ma prawo jazdytej kategorii, na którą szkoli; przedstawi orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania; ukończy kurs kwalifikacyjny; zda egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę; ma czystą kartotekę karną i znajdzie się w ewidencji instruktorów.

Nieliczni za pierwszym razem
Na wszystkie kategorie prawa jazdy egzamin jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim (wyjątkowo w miastach na prawach powiatu albo tam, gdzie do końca 1998 r. działał wojewódzki ośrodek ruchu drogowego).

Składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Nowe przepisy przewidują egzamin złożony z zestawu pytań generowanych w czasie rzeczywistym.
Zarówno pytania z wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej będą jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej mają polegać na wyborze między dwoma wariantami – „TAK” lub „NIE”. Zdający będzie miał 20 s na zapoznanie się z pytanie i 15 na udzielenie odpowiedzi. Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi - A, B, C - w trakcie 50 sekund. Warto przy tym pamiętać. że niewskazanie żadnej odpowiedzi będzie skutkowało otrzymaniem 0 punktów. Ważne jest też, że raz udzielonej odpowiedzi nie będzie już można zmienić

Egzamin obejmie:

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Każde z pytań będzie zawierało jedną prawidłową odpowiedź (nie będzie pytań wielokrotnego wyboru). Każdemu z pytań przypisano liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi:
- 3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 2 punkty za pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łącznie podczas egzaminu będzie można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu konieczne będzie zdobycie co najmniej 68 punktów. Nie zmieni się czas trwania egzaminu - nadal będzie wynosić 25 minut.
Avatar użytkownika
ella
Moderator
 
Posty: 7793
Dołączył(a): poniedziałek 24 listopada 2003, 12:14
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez ella » sobota 29 października 2005, 13:27

Manewry - prawdziwa zmora
Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych na placu oraz umiejętności jazdy w ruchu drogowym.

Na placu manewrowym pozostaje jedynie: przygotowanie do jazdy, jazda pasem ruchu do przodu i tyłu oraz ruszanie pod górkę.

W samochodzie podczas egzaminu wraz ze zdającym mogą jechać: egzaminator, na wniosek egzaminowanego przedstawiciel wojewody, na wniosek egzaminowanego - instruktor prowadzący oraz kandydat na egzaminatora odbywający praktyk .

Egzamin jest o połowę droższy, gdy asystuje przy nim przedstawiciel jednostki prowadzącej nadzór (od 1 stycznia 2006 r. będzie to marszałek województwa zamiast wojewody). Obecność instruktora jest nieodpłatna, jeżeli chodzi o koszt egzaminu.

Z placu manewrowego wyjedziemy prawie zawsze, chyba że: przejedziemy na nim pachołek lub tyczkę, przejedziemy przez linię ograniczającą stanowisko lub stworzymy zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub innych uczestnikówruchu. W trakcie jazdy po mieście kandydat na kierowcę ma do wykonania oprócz dotychczasowych manewrów dodatkowo jedno z trzech parkowań (prostopadłe - wjazd przodem, wyjazd tyłem, skośne lub równoległe). Miejsce do zaparkowania wskaże egzaminator, ale będzie ono musiało spełniać pewne warunki:

> dla parkowania prostopadłego i skośnego będzie musiało pozwalać na opuszczenie pojazdu przez osobę egzaminowaną i egzaminatora
> dla parkowania równoległego miejsce musi mieć ok. dwóch długości pojazdu egzaminacyjnego.
Jeśli zdaliśmy egzamin, sprawa jest prosta. Dokumenty złożone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego wędrują do właściwego wydziału komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania świeżo upieczonego kierowcy. Dokument odbiera się osobiście.
Avatar użytkownika
ella
Moderator
 
Posty: 7793
Dołączył(a): poniedziałek 24 listopada 2003, 12:14
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez ella » sobota 29 października 2005, 13:28

Im więcej jazd, tym lepiej
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego rozpoczyna się szkolenie praktyczne, tj. co najmniej 30 godzin spędzonych za kółkiem. Na pierwszych zajęciach kursanci poznają budowę auta i przygotowują się do ruszenia w trasę. Ci, którzy dobrze sobie z tym radzą, a zauważy to instruktor, ruszają na plac manewrowy, potem zaś w miasto. Im więcej jazdy po mieście, tym lepiej. Nierozerwalną częścią szkoleniapraktycznego są manewry wykonywane na placu manewrowym. Kursanci powinni przypilnować instruktora, aby ten przećwiczył z nimi każdy z wymaganych manewrów.

Nowe zasady spowodują brak konieczności (w wypadku kategorii B) wykonania wszystkich manewrów na placyku. Na egzaminie zostaje tylko łuk, przygotowanie do jazdy i ruszanie pod górkę, ale faktycznie w trakcie szkolenia dobrze by było, aby parkowania pokazać na placyku. W trakcie szkolenia kursant musi także dopilnować, żeby odbyły się co najmniej 4 godziny jazdy poza terenem zabudowanym albo na drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

Zasadą jest, że w ciągu pierwszych 8 godzin jazd nie można jeździć dłużej niż dwie godziny w ciągu dnia, a potem trzy godziny. Instruktor ma prawo zalecić dodatkowe jazdy, jeśli uzna, że umiejętności kursanta nie wystarczą.

Pierwszy wewnętrzny
Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się najczęściej w formie testu rozwiązywanego na komputerze. Egzamin praktyczny wewnętrzny przebiega na tych samych zasadach co państwowy (bez kamer w aucie).

Część manewrów - parkowanie proste i prostopadłe - zostaje przeniesiona z placu manewrowego na miasto. Z kolei pas ruchu na placu manewrowym stosowany na egzaminie zostaje powiększony do wymiarów faktycznego pasa ruchu na ulicach.

Wszystkie manewry muszą być wykonane prawidłowo, ale każdy można wykonać dwa razy.

Kolejny etap to jazda w ruchu miejskim. Instruktor określa trasę do przejechania, a kursant samodzielnie ją pokonuje.

Jeśli wszystkie elementy egzaminu zostaną zaliczone, to ośrodek szkolenia wystawi nam zaświadczenie o ukończonym kursie. Jeżeli nie zaliczymy, to możliwości jest kilka. Oblaną teorię należy poprawiać do skutku. To, czy kolejne podejścia do egzaminu teoretycznego są płatne, zależy - niestety - od ośrodka. Dlatego trzeba dokładnie czytać jego regulamin.

W razie oblania manewrów lub jazdy po mieście instruktor powinien wydać nam arkusz przebiegu egzaminu praktycznego z zaznaczonymi zadaniami, które wykonaliśmy źle. Ważne, aby na takim arkuszu znalazł się podpis instruktora i liczba zalecanych dodatkowych godzin jazdy. Potem czeka nas kolejny egzamin wewnętrzny. I tak aż do skutku.

Następnie z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia i wynikami badania lekarskiego musimy się stawić w dowolnie wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, gdzie wypełniamy wniosek o wydanie prawa jazdy i zostawiamy zdjęcie. Wpłacamy 170 zł za egzamin (całość kat B ). A ośrodek wyznacza nam termin egzaminu, który nie może odbyć się później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 października 2008, 18:38 przez ella, łącznie zmieniany 1 raz
Avatar użytkownika
ella
Moderator
 
Posty: 7793
Dołączył(a): poniedziałek 24 listopada 2003, 12:14
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez ella » sobota 29 października 2005, 13:29

Pierwsze potknięcie
Jeżeli nie zdaliśmy egzaminu teoretycznego, zapisujemy się na kolejny termin. Płacimy 30 zł (tylko za teorię) i przystępujemy do rozwiązania testu.

Każdy następny egzamin poprawkowy może się odbywać wmożliwie najbliższym terminie. Zaliczona teoria jest ważna tylko przez pół roku, potem trzeba zdawać od nowa.

Jeżeli polegliśmy na egzaminie praktycznym, egzaminator musi nam wydać podpisany arkusz przebiegu egzaminu, na którym poda powód porażki.

Można się poskarżyć
Kandydat na kierowcę lub kierowca, który zdawał egzamin, może zgłaszać do właściwego organu nadzoru (teraz wojewoda, po 1 stycznia marszałek województwa) za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania skargi i zastrzeżenia w razie niezgodnościprzebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami. Ma na to tydzień od dnia egzaminu. Po dwukrotnie uzyskanym wyniku negatywnym z egzaminu praktycznego może też wystąpić do wojewody (organu nadzoru j. w.) z wnioskiem o udział w kolejnym osoby sprawującej nadzór nad egzaminowaniem w jego imieniu. Ośrodki szkolenia nadzoruje starosta lub prezydent miasta. Mogą oni przeprowadzić w nich kontrolę, mają też obowiązek udzielenia odpowiedzi na skargę obywatela. Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu państwowego sprawuje wojewoda (a od 1 stycznia marszałek województwa).

Ograniczone prawo jazdy
Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia. Pierwsze - z powodu stanu zdrowia kierowcy. Drugie uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu. W pierwszym wypadku ograniczenie określa lekarz w orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (inaczej nie byłoby możliwewydanie prawa jazdy), ale z określonym warunkiem, który musi być spełniony podczas kierowania. Kierowca słabo słyszący musi np. używać specjalnego aparatu, a niepełnosprawny - odpowiednio przystosowanego pojazdu.

Z drugim ograniczeniem sprawa jest skomplikowana. Niektóre ośrodki proponują szkolenie na samochodach z automatycznąskrzynią biegów. W takim też aucie kursant ma prawo zdawać egzamin państwowy (ośrodek wypożycza auto wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego). Nie wszyscy jednak wiedzą, że kierowca dostanie wówczas prawo jazdy z kodem ograniczającym możliwość prowadzenia pojazdów tylko do aut z automatyczną skrzynią biegów.


Nowe opłaty za egzaminy
1) 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8.) 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie

tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.
Avatar użytkownika
ella
Moderator
 
Posty: 7793
Dołączył(a): poniedziałek 24 listopada 2003, 12:14
Lokalizacja: Warszawa


Powrót do Szkolenie kierowców

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości